Ooi Lai Teik
Senior Sales & Marketing Executive  
 

Tan Kher Suan
Senior Sales & Marketing Executive  
 

Vicky Tan
Sales & Marketing Executive